حمله انتحاری در ایستگاه پلیس اندونزی


تهران – ایرنا – پلیس اندونزی اعلام کرد امروز چهارشنبه یک بمبگذار انتحاری با ورود به ایستگاه پلیس در جزیره جاوا واقع در اندونزی و انجام عملیات انتحاری باعث زخمی شدن ۳ افسر پلیس شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963611/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C