حمایت‌ چین از روسیه؛ اختلاف پابرجای پکن-واشنگتن
تهران- ایرنا- یک مقام ارشد آمریکایی در آستانه سفر وزیر امور خارجه این کشور به چین، اظهار داشت: واشنگتن قصد دارد از پکن بخواهد حمایت نظامی خود را از مسکو محدود کند چون این امر بر ثبات روابط ۲ کشور تاثیر خواهد گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85451448/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86