حذف ژاپن از فهرست تبادلات ارزی آمریکا برای نخستین بار از سال ۲۰۱۶


تهران- ایرنا – وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد ژاپن را از فهرست اصلی شرکای اصلی خود برای نخستین بار از سال ۲۰۱۶ به دلیل دستکاری در تبادلات ارزی حذف کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142474/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84