جنگ در غزه، موضوع نشست سران گروه ۷ در توکیو


تهران- ایرنا- تشدید درگیری بین رژیم صهیونیستی و حماس و واکنش جمعی گروه هفت به آن، در نشست دو روزه وزرای خارجه گروه ۷ در توکیو بررسی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85282728/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88