جنگنده‌های چینی برای هشدار به هواپیمای نظامی آمریکا به پرواز درآمدند


تهران- ایرنا- تنها چند ساعت پس از گفت و گوی وزرای دفاع چین و ایالات متحده جنگنده‌های چینی برای هشدار به یک هواپیمای نیروی دریایی آمریکا که در حال پرواز بر فراز منطقه حساس تنگه تایوان بود، به پرواز درآمدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85448040/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2