جنوب شرقی آسیا و تلاش برای مصون ماندن از اختلافات آمریکا و چین


تهران- ایرنا- کشورهای حوزه جنوب شرقی آسیا این روزها بیش از هر زمان دیگری در تلاش هستند تا از اختلاف بین قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا و چین در آب‌های دریای جنوبی چین مصون بمانند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85326379/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86