جلسه اضطراری کابینه کره‌جنوبی به دنبال پاسخ ایران به جنایات اسرائیل


تهران- ایرنا- به دنبال عملیات گسترده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، کابینه کره‌جنوبی یک نشست اضطراری برگزار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85443693/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84