توقف اقدامات ضدچینی کره جنوبی و ژاپن، شرط اصلی ارتقای همکاری سه‌جانبه


تهران- ایرنا- یک کارشناس چینی در آستانه برگزاری نشست سه‌جانبه کره جنوبی و ژاپن و چین در سئول پس از تعویق چهارساله، توقف اقدامات ضدچینی دو طرف دیگر را شرط ارتقای همکاری‌های سه‌جانبه عنوان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85302032/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C