تهدید و ارعاب پرسنل سفارت آمریکا در سنگاپور توسط سفیر


تهران- ایرنا- وزارت خارجه آمریکا اذعان کرد که سفیرش در سنگاپور کارکنان سفارت را «تهدید مستقیم» و روابط بسیار ضعیفی را با وزارتخانه‌های این کشور جنوب شرقی آسیا برقرار کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85405062/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1