تقویت همکاری کره جنوبی و آمریکا در برابر کره‌شمالی


تهران- ایرنا- ژنرال‌های ارشد کره‌جنوبی و آمریکا با تقویت همکاری به دلیل تهدیدات کره شمالی، موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85319524/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C