تقویت بلوک شرق؛ هدف راهبردی ابتکار «یک پهنه، یک راه»


تهران- ایرنا- پایگاه خبری چاینا دیلی در گزارشی هدف راهبردی ابتکار عمل یک دهه گذشته چین را در راه اندازی طرح «یک پهنه، یک راه» به دلیل قابلیت آن برای بازگرداندن رونق اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به کشورهای شرقی، تقویت بلوک شرق معرفی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85289345/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87