تقویت «بازداندگی گسترده» در سال 2024؛ سیاست مهم کره‌جنوبی در برابر پیونگ‌یانگ


تهران – ایرنا – رئیس‌جمهوری کره‌جنوبی امروز دوشنبه گفت: این کشور به همراه آمریکا سامانه «بازدارندگی گسترده» خود را در نیمه اول سال ۲۰۲۴ تقویت خواهند کرد تا تهدیدات هسته ای و موشکی کره شمالی را کاملا متوقف کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85339932/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2024-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1