تغییر سیاست هسته‌ای ژاپن؛ توکیو ساخت نیروگاه های اتمی جدید را بررسی می کند

وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت توسعه ژاپن نسل جدید نیروگاه‌های هسته‌ای را مورد مطالعه قرار داده است و اخیرا روندی از به روز رسانی توسعه راکتورها با توجه به تقویت ایمنی برای دهه ۲۰۳۰ منتشر کرده است.

به گزارش روز چهارشنبه  ایرنا از خبرگزاری « کیودو» ژاپن، برنامه تغییر سیاست انرژی هسته‌ای در ژاپن که همچنین دوره خدمات حداکثری برای راکتورهای هسته‌ای موجود بالای ۶۰ سال را تمدید می‌کند در کنفرانس دگرگونی صنعتی و حذف کربن اعلام خواهد شد. 

با توجه به فاجعه فوکوشیما در سال ۲۰۱۱ که پس از زمین لرزه بزرگ و سونامی در این کشور اتفاق افتاد ژاپن اقدامات امنیتی محدودکننده راکتورهای هسته‌ای را به مدت ۴۰ سال تصویب کرد. اکنون باتوجه به شرایط کنونی سعی دارد تا آن را تغییر دهد. بدین ترتیب که عملیات به مدت ۲۰ سال درصورت به روز رسانی امنیتی و رصد کردن ناظران انجام شود. 

ژاپن هدف گذاری انرژی هسته‌ای خود برای ۲۰ تا ۲۲ درصد از دخایر برق تا سال ۲۰۳۰ انجام داده است و دولت این کشور به دنبال راه‌هایی است که ۷ راکتوری را که از رده خارج کرده بود در زودترین زمان ممکن از سال آینده به کار بازگرداند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84864220/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7