تعمیق همکاری‌های پکن و برلین با سفر نخست وزیر چین به آلمان


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: رایزنی های دولتی بین چین و آلمان نقطه عطفی در اولین سفر رسمی «لی لیانگ» نخست وزیر چین به برلین بود و حتما بر دوستی و تعمیق همکاری‌ها تاثیر خواهد گذاشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147729/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86