تعامل ایران و چین؛ کلید امنیت غرب آسیا و خلیج فارس


تهران- ایرنا- پایگاه تحلیلی- خبری «کرادل» که اخبار و رویدادی غرب آسیا را دنبال می کند، در گزارشی به عادی سازی اخیر روابط ایران و عربستان با میانجیگری چین پرداخته و می نویسد این موضوع می تواند موجب بروز تحولات بزرگتر در غرب آسیا و کاهش چشمگیر نفوذ غرب و آمریکا در خاورمیانه را بدنبال داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099387/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3