تشکیل گروه سایبری کره جنوبی، آمریکا و ژاپن در تقابل با کره شمالی


تهران – ایرنا – دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز دوشنبه اعلام کرد سئول، توکیو و واشنگتن توافق کرده اند گروه مشاوره سایبری بلند پایه ای تشکیل دهند تا چاره ای برای جلوگیری از اقدامات سایبری کره شمالی و پیشرفت برنامه های موشکی و هسته ای این کشور بیندیشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85282230/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C