تشدید بحران مسکن در چین؛ شرکت مالی «جونگ جی» ورشکسته شد


تهران ایرنا- دادگستری استان پکن اعلام کرد که در پی تشدید بحران مسکن و کاهش نقدینگی شرکت مالی «جونگ جی» ورشکسته شده است. شرکت جونگ جی یکی از بزرگترین ورشکستگی‌های چین در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85344964/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%AC%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF