ترکیه از صادرات موشک به اندونزی خبر داد

کوتورلوش اضافه کرد: سیستم موشک میان برد و کوتاه برد “خان” را برای نخستین بار مورد استفاده ارتش اندونزی قرار خواهد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84932051/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AFوی گفت که روکیتسسان تولیدات مختلفی در حوزه دریایی و هوایی و زمینی تولید می کند.

وی افزود: طی پیمانهایی که منعقد کردیم، تولیدات خود را برای نخستین بار و در آینده‌ای خیلی نزدیک در خدمت وزارت دفاع اندونزی قرار خواهیم داد.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری “آناتولی” ترکیه شماری توافقنامه در حاشیه نمایشگاه دفاعی اندونزی ، فوروم 2022 ( Indo Defence Expo & Forum 2022) هم اکنون در جاکارتا پایتخت اندونزی در حال برگزاری است ، با این کشور امضا کرد.
مراد کورتولوش معاون مدیرکل شرکت صنایع دفاعی روکیتسسان به آناتولی گفت که بازار جنوب شرق آسیا برای این شرکت بسیار مهم است و آنها سالهاست که این نمایشگاه را دنبال می‌کنند.

کوتورلوش افزود که دو توافق با هماهنگی ریاست صنایع دفاعی ترکیه با وزارت دفاع اندونزی امضا کرده که به ادعای وی این مسأله بیانگر اطمینان مقامات جاکارتا به صنایع دفاعی ترکیه است.