ترس آمریکا از یک سفر؛ راهبرد طلایی واشنگتن شکست خورد؟


تهران- ایرنا- سفر رئیس‌جمهوری چین به مسکو، ترس اصلی آمریکا را به واقعیت تبدیل کرد. مقام‌های واشنگتن به‌ بهانه‌ بحران اوکراین امیدوار بودند استراتژی «جداسازی مسکو-پکن» را به‌صورت کامل اجرا کنند؛ برنامه‌ای که با سفر شی به مسکو و ارائه «طرح صلح ۱۲‌ماده‌ای» شکست خورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071780/%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF