تداوم سرمایه‌گذاری چین در کشورهای عربی؛ بانک چینی با امارات همکاری می‌کند


تهران- ایرنا- یک رسانه چینی اعلام کرد که بانک توسعه زیرساخت آسیا متعلق به چین با امارات به عنوان میزبان هشتمین نشست اعضای کنوانسیون چارچوب تغییر اقلیم سازمان ملل در توسعه سرمایه‌گذاری انرژی‌های پاک همکاری می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85273859/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C