تحلیلگران: جامعه «چینی-فیلیپینی» نگران افزایش تنش سیاسی دو کشور هستند

فیلیپینی‌های چینی یک گروه قومی طبقه متوسط هستند که به خوبی در تمام سطوح جامعه این کشور حضور دارند. آنها با ایفای نقش پیشرو در بخش تجاری این کشور، بر اقتصاد کنونی فیلیپین مسلط شدند. همچنین برخی از خانواده‌های سیاسی در مانیل نیز از نسل چینی ها هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85517606/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

برخی از کارشناسان در همین راستا، اظهار داشتند: جامعه چینی- فیلیپینی که نسبت به سیاست‌ها و فعالیت‌ها پکن انتقاد دارند، به افزایش احساسات ضدچینی‌ مردم این کشور نگران هستند.

در همین پیوند ریچارد تی استاد تاریخ دانشگاه «ماساچوست» آمریکا تاکید دارد که علیرغم جایگاه بالای سینوی‌ها در سیاست و تجارت فیلیپین، بسیاری از مردم این کشور هنوز آنها را از جامعه خود جدا می‌دانند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از نشریه صبح جنوب چین، در پی تنش میان پکن و مانیل در مورد دریای جنوب چین، جمعی از جامعه چینی‌های فیلیپینی که به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌ رسند، نگران وخامت این موضوع هستند.

تحلیلگران، این تصورات را به میراث به‌جای مانده از سیاست‌های دوران استعمار نسبت می‌دهند که در آن عصر مهاجران چینی مجبور به زندگی در مناطق محصوری به نام «پاریان» بودند و به عنوان یک طبقه اجتماعی جداگانه با آنها رفتار می‌شد.

حضور این چینی‌ تبارها در فیلیپین به دوره استعمار ۳۰۰ ساله اسپانیا در این کشور برمی‌گردد که مردم این منطقه آنها را به سینوی‌ها می‌شناختند. ریشه‌ ۹۳ درصد از چینی‌تبار ها به استان فوجیان باز می‌گردد.

اف. سیونیل خوزه نویسنده فقید فیلیپینی با بیان اینکه نسبت به وفاداری مردم چینی-فیلیپینی به نظام این کشور تردید دارد، تاکید داشت: آنها برای حفظ منافع اقتصادی خود در کنار پکن ایستاده‌اند. بنابراین، اولویت ما این است که قدرت اقتصادی آنها را بگیریم.