تحریم‌های جدید ضدایرانی آمریکا؛ این بار علیه چندین نفتکش و به بهانه درآمد نظامی برای ایران
نیویورک – ایرنا- وزارت خزانه داری آمریکا در تداوم سیاست های فشار حداکثری واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تحریم های جدیدی را علیه چندین نفتکش در رابطه با ایران اعمال کرده است؛ تحریم هایی که این نهاد آمریکایی مدعی است علیه «درآمد نظامی ایران» است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85434930/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D9%88-%D8%A8%D9%87