تایوان درصدد صادرات نیمه‌رساناها به اروپا و آمریکا


تهران- ایرنا- شرکتهای بزرگ تولید کننده چیپ (نیمه رساناها) در تایوان در حال تلاش برای همکاری با کشورهای اروپایی برای صادرات این قطعات کامپیوتری هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85288408/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7