تاکید چین بر حفاظت قاطع از منابع ژنتیکی و غذایی خود


تهران – ایرنا – وزارت امنیت ملی چین، ذخیره‌سازی و امنیت غلات را مرتبط با امنیت ملی و رفاه عمومی این کشور عنوان و تاکید کرد: دست‌ دشمنان را که قصد ضربه به امنیت غذایی و «ژرم پلاسم» (ژنتیکی) ما دارند، قطع خواهیم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85415209/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF