تاکید مجدد کره شمالی بر پرتاب چندین ماهواره شناسایی در سال جاری
​​​​​​​تهران- ایرنا- پاک کیونگ سو معاون اداره ملی فناوری هوافضای کره شمالی با اشاره به پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره مالیگ یونگ – ۱ در سال ۲۰۲۳، بر پرتاب چندین ماهواره شناسایی جدید از سوی پیونگ یانگ در سال جدید تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85432308/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C