تاکید فرماندهان نیروهای دریایی کره‌جنوبی و آمریکا به تقابل در برابر کره شمالی


تهران – ایرنا – نیروی دریایی کره جنوبی امروز یکشنبه اعلام کرد فرمانده نیروی دریایی این کشور برای اولین بار از یک پایگاه زیردریایی آمریکا بازدید و دو طرف بر لزوم گسترش روابط در برابر تهدیدهای کره شمالی تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85375750/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1