«بریکس»؛ آغازی برای پایان هژمونی دلار


تهران- ایرنا- با نزدیک شدن به پانزدهمین دوره اجلاس اتحادیه «بریکس» شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبید که قرار است خرداد ماه امسال به میزبانی آفریقای جنوبی برگزار شود، موضوع دلار زدایی از مناسبات تجاری به عنوان یکی از مهم ترین دستور کارهای این گروه در اجلاس آتی قرار گرفته شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095947/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%DA%98%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1