برگزاری ۲ نشست بین‌المللی با پیام‌های متفاوت؛ همکاری یا تقابل، کدام به نفع جهان است؟


تهران- ایرنا- نشست سران چین و آسیای مرکزی و اجلاس گروه ۷، در روزهای گذشته به صورت همزمان برگزار شد اما پیام های متفاوتی را به گوش جهان رساند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123195/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84