برگزاری نشستی درباره آتش‌بس میانمار در پارلمان تایلند


تهران- ایرنا- پارلمان تایلند در حالی نشستی را درباره وضعیت سیاسی میانمار با حضور مخالفان دولت نظامی این کشور برگزار کرده که حکومت نظامی میانمار با برگزاری این نشست مخالفت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85406817/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF