برگزاری نخستین مذاکرات دیپلماتیک و دفاعی ژاپن و کره‌جنوبی بعد از ۵ سال


تهران- ایرنا- مقام های دفاعی کره‌جنوبی اعلام کردند که مقامات دیپلماتیک و دفاعی این کشور و ژاپن قرار است هفته آینده بعد از پنج سال نخستین گفت‌وگوهای خود را برگزار کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85082632/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF