برگزاری مراسم لیالی قدر در اندونزی


تهران – ایرنا – مردم اندونزی همگام با سایر مسلمانان جهان سه شنبه شب آیین معنوی شب های قدر را برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85433381/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C