برگزاری رزمایش مشترک آمریکا و ژاپن با هدف مقابله با چین


تهران- ایرنا- ایالات متحده و ژاپن در اواخر این هفته یک رزمایش مشترک را به پایان رساندند که به گفته تحلیلگران با هدف بهبود هماهنگی توانایی‌های دو کشور برای مقابله با تهدیدهای احتمالی از سوی چین انجام شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85382522/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86