برگزاری جلسه سالانه هیات مدیره شرکت آرامکو عربستان در کره جنوبی


تهران- ایرنا – منابع صنعتی کره جنوبی اعلام کردند شرکت نفتی آرامکو که بزرگترین شرکت صادرکننده نفت خام است با هیات خارجی مدیرانش و به احتمال زیاد رئیس این شرکت ماه آینده به سئول سفر خواهد کرد تا در جلسه گردهمایی سالانه شرکت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039856/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%A9%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C