بررسی رسوایی مالی حزب حاکم ژاپن در هیات اخلاقی مجلس


تهران- ایرنا- دبیرکل حزب لیبرال دموکرات ژاپن گفت: مجلس اعلای ژاپن برای برگزاری جلسات استماع درباره رسوایی بودجه سیاسی که حزب حاکم لیبرال دموکرات را دچار مشکل کرده است، آماده می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85406587/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3