برخورد دو هواپیمای مسافربری در کره جنوبی


تهران- ایرنا – مسئولان فرودگاه اینچئون در کره جنوبی از برخورد ۲ هواپیمای مسافربری در این فرودگاه بین المللی واقع در غرب سئول باهم خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974731/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C