بایدن: یکی از سازنده‌ترین مذاکرات خود را با رئیس جمهور چین داشتم


تهران- ایرنا- جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از مذاکرات خود با شی جین پینگ رئیس جمهور چین به عنوان یکی از مفیدترین گفت وگوهای فی‌مابین یاد کرد و گفت: یکی از سازنده‌ترین مذاکرات خود را با شی داشتم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85292766/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85