بازگشت آمریکایی‌ها به ویتنام برای زندگی با کیفیت


تهران- ایرنا- اینترنشنال مگزین رسانه چپگرای آمریکایی در توئیتی نوشت: آمریکا در جنگ ویتنام، این کشور را بی‌وقفه بمباران کرد؛ ویتنامی‌ها پس از ۵۰ سال کشور خود را بازسازی کردند و اکنون آمریکایی‌ها برای مراقبت‌های بهداشتی ارزان و زندگی باکیفیت‌تر به ویتنام می‌روند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973290/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA