«ایلان ماسک» در پکن بدنبال چیست؟


تهران – ایرنا – ایلان ماسک، شهروند آمریکایی و ثروتمندترین مرد جهان که کارخانه خودروهای پیشرفته تسلا یکی از دارایی های اوست، سفری خبرساز را به چین آغاز کرده است؛ سفری که پیام های زیادی در عرصه سیاست و اقتصاد جهانی بدنبال دارد و اینکه فشارهای آمریکا برای مهار غول بزرگ صنعت و اقتصادی جهان ناکام مانده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128061/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA