اکوسیستم‌های طبیعی آسیای میانه در حال فروپاشی


تهران- ایرنا- بوم‌شناسان آسیای میانه نسبت به نابودی سریع اکوسیستم‌های طبیعی این منطقه هشدار می‌دهند و معتقدند که درحال حاضر روند تخریب برگشت‌ناپذیر است و از همین حالا نیز عواقب این وضعیت، گریبانگیر ساکنان شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85347407/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C