اولین نشست گروه مشورتی هسته‌ای کره جنوبی و آمریکا برگزار می‌شود


تهران – ایرنا – مقامات کره جنوبی روز چهارشنبه گفتند که اولین نشست گروه مشورتی هسته ای (NCG) بین یون سوک یول، رئیس جمهور این کشور و جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده احتمالا اواسط خرداد برگزار خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120705/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF