ان بی سی: آمادگی آمریکا برای بهبود رابطه با چین با نادیده گرفتن ماجرای بالون‌های‌ جنجالی


تهران-ایرنا- ان‌بی‌سی در گزارشی به مرور حوادث امنیتی دفاعی مرموز و ناشیانه ایالات متحده در قبال بالون‌های چینی کشف شده بر فراز آسمان این کشور در سال گذشته پرداخته و نوشت: مقامات امنیت ملی دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا تهدید بالون چینی را کم اهمیت جلوه می‌دهند تا روابط ایالات متحده با پکن را اصلاح کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85330368/%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86