اندونزی نیروگاه هسته‌ای می‌سازد


تهران – ایرنا – دولت اندونزی با اعلام ساخت یک نیروگاه هسته‌ای تا سال ۲۰۳۹، بدنبال سرمایه‌گذارانی برای ساخت این نیروگاه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961358/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF