اندونزی با دستگاه های مه‌پاش به جنگ آلودگی هوا می رود


تهران- ایرنا -براساس اطلاعات مقام های محلی اندونزی در ۱۰۹ ساختمان بلند در جاکارتا از جمله ساختمان شهرداری، ۱۲۵ دستگاه مه‌پاش با هدف مقابله با آلودگی هوا نصب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244498/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF