انتقاد پکن از آمریکا به خاطر طرح اتهام علیه ۳۷ مقام دولتی چین


تهران-ایرنا- وزارت امنیت عمومی چین روز چهارشنبه از وزارت دادگستری آمریکا و اف‌بی‌آی به دلیل طرح اتهام‌هایی علیه ۳۷ مقام دولتی که آن را «بی‌اهمیت» خواند، انتقاد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093869/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DB%B3%DB%B7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86