انتظار افکار عمومی جهان از دیدار «بایدن» و «شی» چیست؟


تهران – ایرنا – ملاقات قریب الوقوع سران آمریکا و چین در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک اگرچه دیداری دوجانبه درباره مسائل و روابط فیمابین خواهد بود، اما نقش کنونی چین بعنوان رئیس دوره ای شورای امنیت و نیز نقش آمریکا بعنوان اصلی ترین متحد تل آویو باعث شد تا جامعه جهانی انتظاراتی فراتر از یک ملاقات دوجانبه از دیدار شی و بایدن داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85287224/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B4%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA