امیرعبداللهیان: ایران و کره جنوبی دو بازیگر مهم قاره آسیا هستند


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی دو بازیگر مهم در قاره آسیا محسوب می‌شوند و ما برای روابط دیرینه و دوستانه دو کشور احترام ویژه‌ای قائل هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85220519/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF