امیرعبداللهیان:از گسترش دامنه جنگ استقبال نمی‌کنیم/درامنیت منطقه با هیچ طرفی تعارف نداریم


نیویورک -ایرنا -حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه حماس برای آزادی اسرای غیرنظامی آمادگی دارد، گفت: صریحاً می گویم ما از گسترش و دامنه جنگ در منطقه استقبال نمی کنیم اما هشدار می دهم اگر نسل کشی در غزه ادامه یابد، خود از این آتش در امان نخواهند ماند. آنجا خانه ماست، غرب آسیا منطقه ماست. در امنیت خانه با هیچ طرفی تعارف نداریم


منبع: https://www.irna.ir/news/85271768/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87