افول آمریکا


تهران- ایرنا- تحولات تازه جهان از جمله در آسیا و خاورمیانه، نقش‌آفرینی چین بعنوان یک بازیگر مهم جهانی در عرصه تقویت صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی و نقش آن در حصول توافق میان ایران و عربستان و اثرگذاری بر دیگر تحولات خاورمیانه، حکایت از آن دارد که جهان امروز در مسیر عبور از وابستگی و حرف شنوی از آمریکا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087016/%D8%A7%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7