افشای رسوایی مالی در حزب مطرح ژاپن و دستگیری نماینده مجلس


تهران-ایرنا- به دنبال افشای خبر رسوایی مالی در حزب لیبرال دمکرات ژاپن، یکی از نمایندگان مجلس کشور و عضو این حزب به اتهام دریافت رشوه امروز (یک‌شنبه ) دستگیر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85346329/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3