افزایش ۷۳.۶ درصدی کسری تجاری ژاپن در بازارهای آسیایی


تهران-ایرنا- صادرات ژاپن به بازارهای آسیایی از جمله چین در طول یک ماه گذشته با کاهش شدیدی همراه بوده و این امر باعث افزایش ۷۳.۶ درصدی کسری تجاری این کشور در بازارهای آسیایی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85328343/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B7%DB%B3-%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C